White Tone

₹ 5 off
30gram

White Tone, Face Pow...

₹ 60₹ 65
₹ 7 off
50gram

White Tone, Face Pow...

₹ 78₹ 85
₹ 0 off
70gram

White Tone, Face Pow...

₹ 115₹ 115
₹ 7 off
25gram

White Tone, Fairness...

₹ 68₹ 75
₹ 0 off
15gram

White Tone, Fairness...

₹ 48₹ 48
₹ 14 off
50gram

White Tone, Fairness...

₹ 126₹ 140